GDPR

1. Všeobecný súhlas na internetovú stránku

Objednávateľ udeľuje súhlas, podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, so spracovaním požadovaných osobných údajov pre účel spracovania objednávky, spoločnosti AVKP, s.r.o., IČO: 476496 91, sídlo: Na Karlove 783/40, Banská Bystrica 974 01 (ďalej iba "poskytovateľ služby"). Objednávateľ súhlasí, aby poskytovateľ služby spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme pre účel registrovania a vybavenia jeho požiadavky. Objednávateľ udeľuje súhlas minimálne na dobu nevyhnutnú na vybavenie jeho požiadavky poskytovateľom služby.

2. Súhlas na kontaktný formulár, na ktorom klient vypĺňa údaje pre účel spracovania jeho požiadavky

Objednávateľ služby a používateľ "kontaktného formuláru" udeľuje súhlas, podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, so spracovaním požadovaných osobných údajov pre účel spracovania a realizácie služby, spoločnosti AVKP, s.r.o., IČO: 47649691, sídlo: Na Karlove 783/40, Banská Bystrica 974 01 (ďalej iba "poskytovateľ služby"). Objednávateľ súhlasí, aby poskytovateľ služby spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme pre účel registrovania a vybavenia jeho požiadavky. Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu dvoch rokov odo dňa jeho udelenia.