en-Základné pravidlá čistenia a ošetrovania kožených sedačiek

07/12/2017
  • Na čistenie koženej sedačky sa nesmú používať čistiace prostriedky na topánky, včelie vosky, ako aj neprofesionálne chemikálie, nakoľko môže dôjsť k poškodeniam, ktorých oprava je niekoľkonásobne nákladnejšia ako využiť službu odborného čistenia.
  • Kožená sedačka nesmie byť natlačená na radiátore či iných zdrojoch tepla (krb, kachle...). Je dôležité sa ubezpečiť, že Vaša kožená sedačka sa nachádza minimálne 50 cm od tepelného zdroja.
  • Je dôležité chrániť koženú sedačku pred priamym slnečným žiarením.
  • Na čistenie koženej sedačky sa nesmú používať čistiace prostriedky na topánky a neprofesionálne chemikálie, pretože môže prísť až k nezvratným poškodeniam
  • Na znečistené miesta, alebo škvrny, ktoré sa Vám nedarí z koženej sedačky vyčistiť, sa nesmie používať tlak a ani sa nesmie tento problém odstraňovať mechanicky. Ideálne je vyhľadať odborníkov na kožu - Kontakt .

Okrem toho, že Servis-sedaciek Vám zabezpečí dôkladné a profesionálne hĺbkové čistenie koženej sedačky, vieme Vám opraviť aj prípadné poškodenia na Vašej sedačke.