LEATHER CARE

Never use the chemicals or the regular cleaners available on the market for cleaning your leather sofa. Those could considerably affect the quality of the leather and in worst cases seriously and irretrievably damage the leather.

You should always make a test on a less visible parts before the application of any leather agent.

Make sure, that your leather sofa is situated at least 50 cm from the source of the heat e.g. fireplace, stove, heater ... Do not expose the sofa to the direct sunrays or any other heavy source of light. This way you can keep your sofa soft and prevent the cracks, rips and faints.

Keep your leather dustless. You should wipe off the dust of your leather seat with the damp cloth once a week.

Air the room in the wet periods. Your leather sofa absorbs the wet air, which prevents it from the premature dryness of the leather.

Fresh stains and other contamination should be removed from your leather sofa immediately with the damp cloth. Use the damp sponge and remove the stain with the circular movement - gently, do not push and thoroughly dry out with the dry cloth. Any liquid should be removed immediately with the paper cloth. As soon as the leather absorbs the liquid, the stain might not be cleaned. In this case you should contact the authorized service provider. - Contact.

Never put the newspapers or the magazines on your leather sofa. The newspaper colour might come through the surface and colour your leather sofa.

When sitting, always use the dedicated sitting places. Alternately use all the sitting places to prevent the different look and the different comfort of the seats.

Optimum climate for the leather furniture is: 50 - 75% humidity and the air temperature of 10 - 25°C.

In depth cleaning and the nourishment of the leather sofas should be done 2 - 4 times a year. (Contact). This way you preserve the softness and attractive look of your leather sofa even after the long time usage.

Keeping these rules won´t take much time and can considerably prolong the lifespan of your leather sofa!


Nikdy nepoužívajte chemické prostriedky alebo bežné čistiace prostriedky, ktoré sú na trhu na čistenie Vašej koženej sedačky. Tie môžu zásadne ovplyvniť vlastnosti kože, dokonca ju môžu závažne a nenávratne poškodiť!


Pred aplikáciou akéhokoľvek prostriedku na kožu, preveďte vždy skúšku na menej viditeľnom mieste.


Uistite sa, že Vaša kožená sedačka je umiestnená najmenej 50 cm od zdroja tepla, ako napr. krb, kachle, ohrievač, kúrenie... Nevystavujte sedačku priamemu slnečnému žiareniu ani inému silnému zdroju svetla. Pomôžete tým udržať Vašu koženú sedačku vláčnu a predídete praskaniu, lámaniu a vyblednutiu.


Udržujte kožu bez prachových častic. Jedenkrát do týždňa sedačku pretrite vlhkou handrou.


Vetrajte v období vlhka. Vaša kožená sedačka "vypije" zo vzduchu vlhkosť a tým predídete predčasnému vysušeniu kože.


Čerstvé škvrny a znečistenia odstraňujte z koženej sedačky ihneď za pomoci navlhčenej utierky. Použite navlhčenú špongiu a krúživými pohybmi otierajte škvrnu - jemne, netlačte, a potom dôkladne vysušte suchou utierkou. Prípadnú tekutinu ihneď odsajte papierovou utierkou. Akonáhle koža absorbuje tekutinu, môže byť škvrna neodstraniteľná! V tom prípade sa obráťte na špecializovaný servis - Kontakt.


Na kožené sedačky a celkovo na kožu nikdy neukladajte noviny a časopisy. Novinové farbivo môže preniknúť a zafarbiť povrch koženej sedačky.


Na sedenie používajte výhradne miesta na to určené! Striedavo užívajte všetky miesta sedačky, aby ste predišli rozdielom vo vzhľade kože a tvrdosti jednotlivých sedákov.


Optimálne klimatické podmienky pre kožený nábytok sú: vlhkosť vzduchu 50 - 75% a teplota vzduchu 10 - 25°C.


Hĺbkové čistenie a vyživenie kožených sedacích súprav (kožené sedačky, kožené postele...) prevádzajte 2 - 4x za rok (Kontakt). Zachováte tým mäkkosť a atraktívny vzhľad Vašej koženej sedačky i po dlhšej dobe jej používania.